10 Mayıs 2023 Çarşamba

Çocuklukta İhmalin İzi Boşluk Hissi Kitap Özeti


Çocuklukta İhmalin İzi Boşluk Hissi (Not 1)

Running on Empty

Dr Jonice Webb, Dr Christine Musello


 1. Depo Neden Doldurulmadı (1. Kısım Boşluk Hissi)

  1. Yeterince iyi ebeveyn

 2. Boşluk Hissine Neden Olan 12 Davranış Şekli

  1. Narsist ebeveyn

  2. Otoriter ebeveyn (Çocuklar görülmeli ama duyulmamalı)

  3. İzin verici ebeveyn (Mutlu ol, endişelenme)

  4. Yaslı ebeveyn (Boşanmış veya sevdiği birini kaybetmiş)

  5. Bağımlı ebeveyn

  6. Depresif ebeveyn

  7. İşkolik

  8. Özel gereksinimleri olan bireyin ebeveyni

  9. Başarı/ mükemmelcilik odaklı ebeveyn

  10. Sosyopat ebeveyn

  11. Çocuk olarak ebeveyn (Çocuğu büyük olarak davranmaya teşvik eder, izin verir veya zorlar)

  12. İyi niyetli ancak kendini ihmal eden ebeveyn

 3. İhmat Edilen Çocukların Hepsi Büyümüş (2. Kısım Yakıt Tükendi)

  1. Boşluk hissi

  2. Karşı bağımlılık

  3. Gerçekçi olmayan öz değerlendirme

  4. Kendine şefkati olmayan, diğerlerine karşı şefkat dolu

  5. Suçluluk ve utanç: Benim sorunum ne?

  6. Kendine yönelik öfke ve kendini suçlama

  7. Ölümcül hata (İnsanlar gerçekten tanırlarsa beni sevmeyecekler)

  8. Kendini ve diğerlerini beslemekte zorlanma (Duygusal olarak)

  9. Zayıf öz disiplin

  10. Aleksitimi: Zayıf farkındalık ve duyguları anlamama

   1. Wikipedya (Not 2): Aleksitimi (Alexithymia) ya da duygu körlüğü, duyguları tanımlama ve açıklama konusunda subklinik yetersizlik ile karakterize olan bir kişilik oluşumudur. Aleksitiminin temel özellikleri; duygusal farkındalıkta, sosyal bağlılıkta ve kişilerarası ilişkilerde bozukluk olarak sıralanabilir. Ayrıca yüksek düzeyde aleksitimili bireyler başkalarının duygularını anlamada ve empati kurmakta zorluk yaşamakta ve duygusal yanıt vermekte yetersiz kalmaktadırlar. Yüksek düzeyde aleksitimi genel nüfusun yaklaşık % 10'unda görülmektedir ve herhangi bir nörogelişimsel bozukluğun yanı sıra bazı psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülebilir. Kültürel erkeksilik kavramlarına uyan erkeklerde (örneğin üzüntünün kadınsı bir duygu olduğunu düşünmek gibi) duygularını tanımı ve ifade etme güçlüğü subklinik düzeylerde ortaya çıkar. Buna bazı araştırmacılar tarafından normatif erkek aleksitimisi denir. Bununla birlikte, hem aleksitiminin kendisi hem de geleneksel erkeksilik normlarıyla ilişkisi cinsiyetler arasında tutarlıdır. Aleksitimi terimi 1973 yılında psikoterapist Peter Sifneos tarafından ortaya atılmıştır. Kelime; Eski Yunanca'dan Alexo (kovmak) ve thumos (ruh, duygu, düşünce) köklerinden oluşmakta ve "duyguyu kovmak" anlamına gelmektedir.

 4. Bilişsel Sırlar: İntihar Duyguları ile İlgili Özel Sırlar

 5. Değişim Nasıl Gerçekleşir (3. Kısım Depoyu Doldurmak)

 6. Duygular Neden Önemli ve Onlarla Ne Yapmalıyız?

 7. Öz Bakım

  1. Kendinizi beslemeyi öğrenin

  2. Öz disiplininizi geliştirin

  3. Kendinizi yatıştırın

  4. Kendinize karşı şefkatli olun

 8. Döngüye Son Verin: Çocuğunuza sizin hiç almadığınız bir şey verin

 9. Terapistler için

Bu günün 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü olması da ilginç bir raslantı (Not 3)

Notlar:

Not 1: Çocuklukta İhmalin İzi Boşluk Hissi

Not 2: Wikipedya Aleksitimi

Not 3: 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü